ببر

ببر

مردی دچار نوعی وسواس فکری است و قصد دارد ویدئویی در فضای مجازی منتشر کند و مدعی شود همسرش می خواهد او را مسموم کند تا اینکه طی اتفاقی همسرش از موضوع با خبر شده و حوادث غیر قابل پیش بینی جدیدی برایش رقم می‌خورد.