سیاره سرخ

سیاره سرخ

گروهی دانشمند مقداری گیاه به سیاره سرخ برده‌اند تا در آنجا رشد کنند و در سطح اتمسفر سیاره ایجاد اکسیژن کنند تا انسان بتواند بر روی آن تنفس و زندگی کند. در تمامی این مدت به نظر می‌رسید که همه چیز خوب پیش می‌رود اما ناگهان دانشمندان...

با بازی: وال کیلمر، کری آن‌موس، تام سایز مور، بنجامین برات، سیمون بیکر، ترنس استمپ

کارگردان: انتونی هافمن