سوپر ۸

سوپر ۸

وقتی چند کودک به دنبال ساخت فیلم از شهر خارج می‌شوند شاهد تصادف یک قطار باری می‌باشند. از آن هنگام به بعد حوادث گوناگونی در شهرشان به وقوع می‌پیوندد...

"تماشای این فیلم برای افراد زیر ۱۳ سال توصیه نمی‌گردد"