اون یکی ها

اون یکی ها

تری و آلن دو همکار در پلیس نیویورک هستند که هیچ‌کس در اداره به آن‌ها اهمیت نمی‌دهد و اکثر اوقات آن‌ها صرف نگاه کردن به یکدیگر و پشت‌میزنشینی می‌گذرد. تا اینکه تری از این وضعیت خسته شده و تصمیم می‌گذرد کاری کند که همه به آن‌ها افتخار کنند. بنابراین این دو پلیس بی‌تجربه سعی می‌کنند تا مأموریت‌هایی را به عهده بگیرند که خطر و هیجان بیشتری در آن وجود دارد. اما انجام این مأموریت‌ها قطعاً مشکلاتی برای آن‌ها دارد و...