بازگشت غارتگر

بازگشت غارتگر

دکتر «اش متلی» ناخواسته موجب دستیابی DNA سوسک‌های باستانی به دست «کارل وسینگر» دانشمند دیوانه می‌شود. چندسال بعد «ویسنگر» از ترکیب آن DNAها و بقایا موجودات خطرناک، هیولایی خلق می‌کند ولی...

پروانه نمایش: ۱۵۵/۳۱۹۹