ستوان اینیشمور

ستوان اینیشمور

ستوان اینیشمور نمایشی طنز درباره جنبش‌های ایرلندی‌ها برای آزادی است...

طراح و کارگردان: محمد حسن معجونی

پروانه نمایش: ۹۴/۱۱۲۷۲