بهترین دوست انسان

بهترین دوست انسان

سگی با حمله به همه چیز از بهترین دوست یک مرد تبدیل به بدترین کابوس او می‌شود و برای نابودی آن تلاش می‌کند تا...