۳۰۰۰ مایل تا گریسلند

۳۰۰۰ مایل تا گریسلند

یک گروه تبهکار به یک کازینو دستبرد می‌زنند و مقدار زیادی پول نقد می‌دزدند. یکی از آن‌ها که «توماس مورفی» نام دارد، تصمیم می‌گیرد کل پول را برای خود بردارد...