هیچی نگو

هیچی نگو

راج با دختری بنام نمرتا که شوهرش 5 سال هست او را ترک کرده است آشنا می‌شود و وقتی عاشقش می‌شود شوهر نمرتا ناگهان بازمی‌گردد و...