شاه آرتور: افسانه شمشیر

شاه آرتور: افسانه شمشیر

این فیلم، زبان اصلی بوده و دارای زیرنویس فارسی می‌باشد.

فیلم داستان مرد جوانی به نام آرتور است که ماجراجویی خود را از خیابان‌ها برای بازپس‌گیری تاج‌وتخت آغاز می‌کند. زمانی که آرتور کودک بود، پدرش کشته شد و ورتیگرن، عموی آرتور، تاج‌وتخت را تصاحب کرد. آرتور باوجودآنکه می‌داند تاج و تحت حق طبیعی او است، اما ایده‌ای برای بازپس‌گیری آن ندارد اما...