و خدا زن را آفرید

و خدا زن را آفرید

داستان فیلم روایتگر زندگی زن‌وشوهری است که بچه‌دار نمی‌شوند. به اصرار مادر دختر، آن‌ها از هم جدا می‌شوند ولی این در حالی است که…