آقای بازیگر

آقای بازیگر

شرایط زندگی باعث می‌شود بازیگر معروفی در آرزوی زندگی بهتر، خود را در قالب‌های مختلف جا بزند و…