گاراژ ۸۸۸

گاراژ ۸۸۸

فصل اول این مجموعه پس از یک سال پژوهش درباره ابر خودروهای جهان با همکاری شرکت «تنجرین» تولیدشده است که در آن هنرمندان ایرانی به تست فنی اتومبیل‌ها می‌پردازند.