قول‌های شرقی

قول‌های شرقی

در شهر لندن و در یک رستوران روسی یک باند مافیای روسی فعالیت می‌کند. ریاست این گروه بر عهده «سیمون» و پسر کله‌شقش «کریل» است. راننده کریل، «نیکلای» خود را به همه افراد ثابت می‌کند و...