افق آبهای عمیق

افق آبهای عمیق

"این فیلم زبان اصلی بوده و دارای زیرنویس فارسی می‌باشد"

 داستان فیلم درباره تکنسینی واقعی به نام مایک ویلیامز (مارک والبرگ) می‌باشد که قرار است به سکوی نفتی "دیپ واتر هوریزن" ملحق شود و در آنجا وظیفه خودش را به نحو احسن انجام دهد. اما زمانی که مایک به محل کار خود می‌رود، در آنجا با ویدرین (جان مالکوویچ) مواجه می‌شود. ویدرین علی‌رغم خطرات جانی که برای کارکنان دارد، به جیمی (کرت راسل) دستور می‌دهد به حفر ادامه دهند و این تصمیم فاجعه‌ای به بار می‌آورد که