برخورد نزدیک از نوع سوم

برخورد نزدیک از نوع سوم

از کلود لاکومب کارشناس فرانسوی پدیده بشقاب‌های پرنده خواسته‌شده تا گزارش هواپیماهای جنگی درباره ناپدید شدن تی.بی.ام آونجر در مأموریتی در سال ۱۹۴۵ و یافته شدن دوباره‌اش در بیابان سون ورا را بررسی و بازبینی کند. رخدادهای شگفتی در همه جای کره زمین روی می‌دهد. دکتر لاکومب می‌کوشد آن‌ها را به روش دانشمندان باوجود زندگی فرازمینی پیوند دهد که از این راه در پی تماس با آدمیان است و...