یونیفورم

یونیفورم

اریک ماکلین از بانکی که برای مافیا می‌باشد دزدی می‌کند و به زندان می‌افتد و بعد از گذراندن محکومیت آزاد می‌شود، حال به دنبال این است که جنگی را با صاحبان مجرم بانک به راه بیاندازد اما...