سایه‌های غم

سایه‌های غم

آذر و محمد که دخترعمو و پسرعمو هستند باهم ازدواج می‌کنند. والدین آن‌ها مشتاق به دیدن نوه خود هستند. فرزند اول و دوم زوج جوان قبل از تولد می‌میرد و آن‌ها چاره را در آن می‌بینند تا برای بچه‌دار شدن متارکه کنند و هر یک با شخص دیگری ازدواج کند اما...