بارلی کی بارفی

بارلی کی بارفی

بیتی دختری جوان و شاد است که در شهر کوچک برلی زندگی می کند  و از فشار برای ازدواج اجتناب می کند. اما وقتی با Chirag Dubey و Pritam Vidrohi ملاقات می کند، زندگی اش تغییر می کند.