۲۱ بار مردن در ۳۰ روز

۲۱ بار مردن در ۳۰ روز

با بازی مهناز افشار و ستاره پسیانی 

کارگردان: صابر ابر

نویسنده: سینا آذین

طراح صحنه: امیرحسین دوانی

طراح لباس: سحر ابر

عکاس : مهرداد متجلی