سه گانه اورنگ

سه گانه اورنگ

«سه گانه اورنگ» نمایشی ایرانی است که دغدغه آن بیان مسائل اجتماعی در سه دوره متفاوت تاریخی با آدم هایی از جنس و طبقات مختلف است. شاید زمان و رنج همان نقطه مشترکی باشد که در این سه اپیزود به آن پرداخته شده است.از نکات قابل توجه در این نمایش حضور سه بازیگر مطرح و شناخته شده در عرصه تئاتر است که بازی های جذاب و متفاوتی  در سه اپیزود این نمایش ارائه می دهند.

نویسندگان: علیرضا نادری، محمد امیر یاراحمدی، نیما نادری 
: محمد حاتمی 
دراماتورژ: آرش پارساخو 
بازیگران: گلاب آدینه ، پیام دهکردی ، مریم سعادت ، عماد سالکی 
: پریدخت عابدین نژاد
طراح صحنه و نور: محمد حاتمی 
انتخاب و ضبط موسیقی: رضا مهینی 
عکاس: فتاح زینوری 
: فواد خراباتی ، ساراوالیانی 
گروه کارگردانی: هلیا کریم ، علی میانجی