برادران سوپر ماریو

برادران سوپر ماریو

داستان برادران سوپر ماریو و ماجراهای آن‌ها در سرزمین قارچ‌ها، که بر اساس یکی از محبوبترین بازی‌های ویدیویی تاریخ ساخته شده است...