مومیایی‌ها

مومیایی‌ها

سه مومیایی از مصر باستان سر از لندن امروزی درمی‌آورند و در جستجوی حلقه قدیمی که متعلق به خاندان سلطنتی است و توسط یک باستان‌شناس سرقت شده است، سفری را آغاز می‌کنند...