عمو روح

عمو روح

در فانوس دریایی یک شهر کوچک یک روح زندگی می‌کند ، یک روز پسر کوچکی از خانه فرار می‌کند و به فانوس می‌رود و در آنجا اتفاقات جالبی می‌افتد. او با روح...

بازیگران: جکی شروف، راسیکا جوشی، دو کانتاوال، شهزاد خان

کارگردان: موکیش سایگال