کینه

کینه

مادو و ویجای در یک دانشگاه درس می‌خوانند. ویجای از مادو خوشش می‌آید. اما مادو دختر مغروری است. پدر مادو، ویجای را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد دخترش را برای ازدواج با ویجای متقاعد کند، زیرا نقشه‌ای کشیده و درصدد انتقام از خانواده‌ی ویجای است تا اینکه...

بازیگران: آرونا ایرونی، قادرخان، آکشای خانا، گیران کومار، اورمیلا ماتوندرا

کارگردان: راج.ان.اسیپی