مرد شیمیایی

مرد شیمیایی

بین "جوزف میلر" اخراجی و مدیر یک شرکت شیمیایی نزاع در می‌گیرد و "جوزف" به ماده‌ی آلوده می‌شود که کشنده است. "دیوید وایت من" محقق مواد برای تحقیقات به آنجا می‌رود. وی برای کشف این قضیه به‌همراه "پالی اندرسون" دست به تحقیقات می‌زند...

کارگردان: آنتونی هیکاکس

بازیگران: ویلیام هورت، پیتر ولر، ناتاشا مک الهون، مایکل برندون، آرون سوس، نیکولت بارابس