جلوه عشق

جلوه عشق

راج ساکنا به‌دنبال پدر گمشده‌ی خود که سالهاست او را ندیده، به لندن می‌رود. ولی برنامه آنگونه که انتظارش را دارد پیش نمی‌رود و...

کارگردان: دیوید دیهان

بازیگران: ریشی کاپور، سلمان خان، آمیشا پاتل، رینکی خانا، قادر خان، شراد اس کاپور