با من ازدواج میکنی؟!

با من ازدواج میکنی؟!

داستان این فیلم در رابطه با دختری است که بین دو گزینه برای ازدواج دچار تردید می‌شود. هر کدام از خواستگارانش با دادن وعده‌هایی به او، تردید او را بیشتر می‌کنند تا اینکه...