بوآ علیه پیتون

بوآ علیه پیتون

پس‌ از اینکه یک تاجر به دلیل سودجویی یک مار پیتون ۸۰فوتی را به آمریکا منتقل می‌کند مار غول‌پیکر فرار کرده و شکار عظیمی راه می‌اندازد. یک مأمور پلیس و یک متخصص مارها تصمیم می‌گیرند یک مار بوای ۷۰ فوتی را به جان پیتون بیندازند ...