حیوان

حیوان

هنگامی‌که برنامهٔ تعطیلات آخر هفته به بن‌بست می‌خورد، گروهی از دوستان صمیمی خود را در سرزمینی ناآشنا پیدا می‌کنند که در آنجا توسط یک درندهٔ تشنهٔ خون، تهدید می‌شوند و