دسیسه

دسیسه

"مایکل لورنز" یک پلیس است و برادرش"تونی" را خیلی دوست دارد. او برای حل یک پرونده پلیسی با ماشین تونی به محل مورد نظر می‌رود، ولی در راه با "لیموزین بنوتیو" تصادف می‌کند و باعث مرگ وی می‌شود. در این میان پسرش...