ماجراهای رگ تایم

ماجراهای رگ تایم

«جری»، «سارا» و «بارکلی» اسب کوچک و زیبایی به نام رگ تایم دارند. اسب با شیرین کاری‌های خود محبوبیت زیادی کسب کرده است به گونه‌ای که یک زن و مرد شیاد تصمیم به ربودن آن می‌گیرند. آنها اسب را می‌ربایند اما...

پروانه نمایش: ۱۵۵/۷۹۹۹