پاندول مرگ

پاندول مرگ

در قرن شانزدهم، «فرانسیس بارنارد» به اسپانیا سفر می‌کند تا ماجرای مرگ عجیب و غریب خواهرش که با یک شخص اسپانیایی ازدواج کرده بوده است را، روشن کند و..