همیشه سینما

همیشه سینما

سینما مال همه است... ولی کسی که لیاقتشو داره... از راهش بیاد تو سینما... یه شبه نخواد بشه سوپراستار... به خدا سینما خونه ماهاست، حرمتشو نگه‌داریم... سینما مثل محراب مسجده اگه قدرشو بدونیم، مقدسه...

پروانه نمایش: ۱۰۵۵۱-۱۵۵/۹۳