ننه دلاور و فرزندان او

ننه دلاور و فرزندان او

"نمایش ننه دلاور و فرزندان او"

آنا با سه فرزند خود در زمان جنگ با یک گاری دستی دست فروشی می‌کند، اما هر سه فرزند خود را از دست می‌دهد. چرا...؟

نویسنده: برتولت برشت

کارگردان: زهرا خیالی صبری

پروانه نمایش: ۹۳/۸۹۵۵