جاسوس

جاسوس

«الکس اسکات» مأمور امنیتی، مأموریت یافته سلاح با ارزش و گران قیمتی را که گم شده، بیابد. این سلاح، یک جت جنگی است که نه تنها از دید رادار بلکه از دید انسان نیز می‌تواند مخفی بماند…