باشگاه ورزش های رزمی

باشگاه ورزش های رزمی

دو مدرسه هنرهای رزمی بر علیه هم شورانده می‌شوند و درگیر مبارزات مرگباری می‌گردند...