کی-پکس

کی-پکس

«پرات»T مردی را که مدعی است از سیارهٔ «کی ـ پکس» به کره زمین آمده، پس از یک حادثه جیب‌بری در ایستگاه قطار نیویورک، تحویل بیمارستان روانی دولتی می‌دهند و...