وظیفه شناس

وظیفه شناس

داستان فیلم روایت بیدادگری جرم و جنایت در شهر بمبئی است که در این میان احساس مسئولیت چند پلیس وظیفه‌شناس باعث مبارزه با جنایتکاران می‌شود و …