احساس

احساس

امی نال یک‌یک زندگی سطح متوسط دارد که با پسرش روهان در هند هستند، او پسرش را در شرایط بسیار سختی بزرگ کرده است، این پسر نقص عضو است ولی پدرش...