فرشتگان و شیاطین

فرشتگان و شیاطین

 در پی قتل‌های مرموز ، رابرت لنگدان به دنبال یافتن قاتل و سلاح کشتارجمعی که باعث مرگ میلیون‌ها انسان خواهد شد ، دست‌به‌کار می‌شود و...