آغاز

آغاز

گوین جوانی هست که از روستای خود به شهر می‌آید، وقتی ظلم گروه دنی را می‌بیند در مقابله با آن‌ها به پا برمی‌خیزد و آن‌ها را سرجایشان  می‌نشاند. دنی چند گروه از خلافکاران بمبئی را جمع میکند برای کشتن گوین اما...